امروز: شنبه 11 آذر 1402, Saturday 2 December 2023

كاروان هندبال نفت و گاز گچساران جهت حضور در جام باشگاه هاي آسيا عازم كشور هند شد.

رييس امور ورزش نفت و گاز گچساران از اعزام تيم هندبال بزرگسالان اين باشگاه به مسابقات جام باشگاه هاي آسيا خبر داد.
محمد حبيبي نژاد افزود: تيم هندبال نفت و گاز گچساران كه در فصل ٩٦-٩٥ نايب قهرمان مسابقات ليگ برتر هندبال كشور شده بود به عنوان تنها نماينده كشور در اين مسابقات حاضر مي شود.
حبيبي نژاد تصريح كرد: تيم هندبال نفت پيش از اعزام به مسابقات آسيا اردوي آماده سازي خود را در تهران برگزار كرد و در دو بازي تداركاتي خود پيروز ميدان شده است.
وي اظهار اميدواري كرد: تيم هندبال نفت و گاز گچساران بتواند نماينده خوبي براي هندبال گچساران و كشور باشد.

رييس امور ورزش نفت و گاز گچساران در ادامه از حمايت هاي مديرعامل ، مدير منابع انساني، مديرمالي ، رييس ورزش قهرماني، نفت ر گاز گچساران و همكاران پرتلاش امور ورزش جهت اعزام اين تيم به مسابقات آسيايي قدرداني كرد.
حبيبي نژاد همچنين از همه مردم ورزش دوست گچساران ، هواداران و اصحاب محترم رسانه براي حمايت ويژه از تيم هاي ورزشي اين باشگاه خصوصا هندبال آسيايي تقدير كرد.
براساس اين گزارش، مسابقات جام باشگاه هاي آسيا از ٢٩ آبان در شهر حيدر آباد كشور هند آغاز مي شود.

كاروان هندبال نفت و گاز گچساران جهت حضور در جام باشگاه هاي آسيا عازم كشور هند شد.

رييس امور ورزش نفت و گاز گچساران از اعزام تيم هندبال بزرگسالان اين باشگاه به مسابقات جام باشگاه هاي آسيا خبر داد.
محمد حبيبي نژاد افزود: تيم هندبال نفت و گاز گچساران كه در فصل ٩٦-٩٥ نايب قهرمان مسابقات ليگ برتر هندبال كشور شده بود به عنوان تنها نماينده كشور در اين مسابقات حاضر مي شود.
حبيبي نژاد تصريح كرد: تيم هندبال نفت پيش از اعزام به مسابقات آسيا اردوي آماده سازي خود را در تهران برگزار كرد و در دو بازي تداركاتي خود پيروز ميدان شده است.
وي اظهار اميدواري كرد: تيم هندبال نفت و گاز گچساران بتواند نماينده خوبي براي هندبال گچساران و كشور باشد.

رييس امور ورزش نفت و گاز گچساران در ادامه از حمايت هاي مديرعامل ، مدير منابع انساني، مديرمالي ، رييس ورزش قهرماني، نفت ر گاز گچساران و همكاران پرتلاش امور ورزش جهت اعزام اين تيم به مسابقات آسيايي قدرداني كرد.
حبيبي نژاد همچنين از همه مردم ورزش دوست گچساران ، هواداران و اصحاب محترم رسانه براي حمايت ويژه از تيم هاي ورزشي اين باشگاه خصوصا هندبال آسيايي تقدير كرد.
براساس اين گزارش، مسابقات جام باشگاه هاي آسيا از ٢٩ آبان در شهر حيدر آباد كشور هند آغاز مي شود.