امروز: چهارشنبه 4 خرداد 1401, Wednesday 25 May 2022

به گزارش آریو ورزش: با تصمیم مالک باشگاه ملوان بندر انزلی آرتا منهاجی دستیار اول علی لطیفی به عنوان سرمربی موقت این تیم انتخاب شد.

 

به گزارش آریو ورزش: با تصمیم مالک باشگاه ملوان بندر انزلی آرتا منهاجی دستیار اول علی لطیفی به عنوان سرمربی موقت این تیم انتخاب شد.

 

 

با تصمیم مالک باشگاه ملوان آرتا منهاجی دستیار اول علی لطیفی به عنوان سرمربی موقت تیم ملوان بندرانزلی تا انتخاب سرمربی جدید تمام مسئولیت فنی این تیم را برعهده خواهد داشت.