امروز: شنبه 11 آذر 1402, Saturday 2 December 2023

به گزارش آریو ورزش: دروازبان جوان ایرانی روزهای پرفروغی را در تیم چلسی راورز انگلیس سپری می کند.

 

به گزارش آریو ورزش: دروازبان جوان ایرانی روزهای پرفروغی را در تیم چلسی راورز انگلیس سپری می کند.

 

 

باربد حبیب آذریان گلر جوان ایرانی جوان ایرانی که در تیم چلسی راورز حضور دارد به عنوان یک ایرانی توانسته به عنوان یک گلر موفق خود دا در لیگ انگلیس مطرح کند.

باربد حبیب آذریان از استعدادهای جوان دروازبانی است که پله های پیشرفت را مرحله مرحله طی کرده و برای قرار گرفتن در جمع ملی پوشان از تلاشی دریغ نمی کند