امروز: شنبه 11 آذر 1402, Saturday 2 December 2023

جدول بازی ها

ردیف
تیم
بازی ها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
1 نفت و گاز گچساران 0 0 0 0 0 0 0 0
2 کاسپین قزوین 0 0 0 0 0 0 0 0
3 سردار بوکان 0 0 0 0 0 0 0 0
4 شهرداری ارومیه 0 0 0 0 0 0 0 0
5 پرسپولیس مشهد 0 0 0 0 0 0 0 0
6 استقلال جنوب تهران 0 0 0 0 0 0 0 0
7 شهدای بابلسر 0 0 0 0 0 0 0 0
8 استقلال اهواز 0 0 0 0 0 0 0 0
9 شهرداری بندرعباس 0 0 0 0 0 0 0 0
10 صنایع طلایی سمنان 0 0 0 0 0 0 0 0
11 استقلال سیلک کاشان 0 0 0 0 0 0 0 0
12 شهداء بابلسر 0 0 0 0 0 0 0 0